Despre noi

Istoric

Grădinița Universității Babeș-Bolyai a fost înființată în anul 1973, sub patronajul Universității, exclusivitate având copiii angajaților instituției de învățământ superior. Astfel, inițial, grădinița a funcționat cu 3 grupe de orar prelungit, cu un efectiv de 75 de copii.

Situată în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, Grădinița cu Program Prelungit „Universității Babeș-Bolyai” continuă tradiția instituției de la începutul anilor ʼ70, prin oferirea unei educații la cele mai înalte standarde de calitate. Deservind cu prioritate copiii personalului Universității „Babeș-Bolyai”, grădinița oferă, în limita disponibilității, locuri și pentru alți copii.

De-a lungul anilor, grădinița a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, astfel încât, în prezent, cuprinde 10 grupe de preșcolari (între 3 și 6 ani), cărora le oferă activități de educare și îngrijire în două sedii: str. Universității, nr. 7-9, respectiv str. Iuliu Maniu, nr.18.

Grădinița cu P.P. „Universității Babeș-Bolyai” se dorește a fi un centru de resurse educaționale și de servicii integrate oferite comunității, în continuă interacțiune cu mediul social, cultural și economic.

Grădinița UBB (denumirea informală sub care instituția este de obicei cunoscută) dispune de personal înalt calificat, de o bază materială de excepție, o experiență bogată în managementul educațional și bucătărie proprie la fiecare locație.

Grădinița UBB asigură fiecărui copil condiții optime de îngrijire și dezvoltare, promovează toleranța și înțelegerea între copii, punând accent pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale și de relaționare, pe autonomia personală și pe creativitatea preșcolarilor. Pentru ca toate dezideratele educaționale asumate de grădiniță să se concretizeze, cadrele didactice și părinții colaborează strâns, construind împreună un mediu cald și iubitor, copilul fiind mereu elementul central al procesului de educație.